Voorbeelden van diverse typen letters in goud en zilverdraad