Open Doors

Collectezakken.nl is een particulier initiatief, de opbrengst van de collectezakken-renovatie gaat naar een goed doel; stichting Open Doors is op dit moment het doel waarvoor gewerkt wordt.

Stichting Open Doors zet zich in voor vervolgde christenen wereldwijd. Christenen die niet in vrijheid hun erediensten kunnen vieren en die steun in de vorm van gebed - maar ook door daden - heel goed kunnen gebruiken. Onder andere door verspreiding van bijbels en andere boeken en door het opzetten van lesprogramma's. 

Winst dus ..... maar voor het goede doel: Gods licht in deze wereld laten schijnen!